Wie zijn wij

Wie zijn wij?   


SLIM is een vzw die kinderen van het eerste tot en met het zesde leerjaar, individueel begeleidt met hun huiswerk.

We richten ons vooral naar die kinderen die om een of andere reden een kans missen in hun jonge leven, hetzij door sociale omstandigheden, een leerstoornis, een taalachterstand.

Ook  kinderen die gewoon op een rustige plek en onder begeleiding hun huiswerk willen maken, zijn van harte welkom.

 

SLIM is een vzw opgestart door 2 mama’s die de nodige ervaring bezitten om kinderen te ondersteunen,

die extra begeleiding nodig hebben bij het maken van hun schooltaken.

 

Een gemoedelijke en huiselijke sfeer zijn voor ons belangrijk.

Het gevoel van presteren op de schoolbanken laten we achter ons.

Via visuele en creatieve voorstellingen proberen we de kinderen meer inzicht te geven in  onder andere taal- en rekenproblematiek. Samen begeleiden we ze met de huiswerktaken.   


Dit alles willen we samen met de ouders verwezenlijken zodat we ons doel “gelijke kansen voor al onze kinderen” kunnen bereiken, zowel nu als in de toekomst!     


Wat doen wij? 


Samen met de school en de ouders bieden we maximale ondersteuning aan kinderen die extra noden hebben op schools vlak.

We doen dit door zo veel mogelijk zorg op maat aan te bieden.

We werken daarom in kleine groepen van maximum 4 kinderen per begeleider per uur.

Op deze manier is onze aandacht voor elk kind verzekerd!     


Praktisch!

 

In ruil voor uw maandelijkse bijdrage bieden wij uw kind individuele begeleiding, verzekering bij ongeval en indien gewenst contact met de school voor een optimale begeleiding.   Alle kinderen zijn welkom!

Hilde Van Gysel

 

Ik ben Hilde, gehuwd en mama van 3 kinderen; een dochter van 22 en 2 zonen van 16 en 15.  Ik heb 30 jaar in het onderwijs gestaan als grafisch vormgever en ben creatief ingesteld.  Verder heb ik ervaring met enkele specifieke problematieken, zoals ADHD, ADD en autismespectrumstoornis. Maar ik gebruik liever de term “speciaal talent”.  Met deze rugzak aan ervaring wil ik graag aan de slag. Dankzij het opstarten van "Slim", wordt mijn droom waar. Ik wil jullie kinderen op een creatieve manier helpen met huiswerk of specifieke problemen.  Zo vind ik het belangrijk om hen op een visuele manier iets bij te leren, met als doel een onderwerp beter te begrijpen en ook langer te onthouden. 

Veerle Blaisel

 

Mijn naam is Veerle. Ik ben gehuwd met Peter, heb 2 dochters en woon in Hoboken.

Uit ervaring weet ik hoe belangrijk het is om een kind de nodige opvolging en begeleiding te geven.  Mijn dochters hebben ondanks hun dyslectie en dysortografie beide een universitair diploma behaald.

Met "Slim" wil ik graag ook uw kind helpen in dit groeiproces.